1r Curs de Disseny i Càlcul d’Instal·lacions de Climatització i Ventilació

Del 21 d’octubre al 3 de desembre

1r Curs ACTECIR de Disseny i Càlcul d’Instal·lacions de Climatització i Ventilació 

CALENDARI: 

 • Curs de 40 hores.
 • Horari: de 16:00 a 20:00 hores
 • Dates :
  • Dijous 21 d’octubre
  • Dimarts 26 d’octubre
  • Dijous 28 d’octubre
  • Dimarts 2 de novembre
  • Dijous 4 de novembre
  • Dimarts 9 de novembre
  • Dijous 11 de novembre
  • Dimarts 23 de novembre
  • Dijous 25 de novembre
  • Dimarts 30 de novembre  

PONENTS:

 • Gaspar Martín (Groupe Atlantic)
 • Sergi Asensio (Hitachi)
 • Marta Tomas (Eurofred)
 • Jesús Feliu (Daikin)
 • Juan Carlos Romero (S&P)
 • Alicia Lopez (Salvador Escoda)
 • Benjamín González (CYPE)
 • Mario Sancho (Eurofred)

DIRECTOR / COORDINADOR:

 • Gaspar Martín (Responsable de l’àrea de formació ACTECIR)
 • Sergi Asensio (Àrea de Climatització ACTECIR)

TEMARI:

1.Coneixements bàsics.

 • Taula psicromètrica.
 • Cicle frigorífic.
 • Tipologia de refrigerants, classificació, índex GWP, refrigerants del futur.

2.-Confort i càrregues tèrmiques amb CYPE.

 • Càlcul i estimació de càrregues tèrmiques amb el programari CYPE.
 • Simulació i cassos pràctics.

3.-Reglamentació i projecte d’enginyeria

 • Codi Tècnic de l’Edificació. RD 732/2019 de 20 de desembre.
 • Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis. RD 178/2021 de 23 de març.
 • Estructura i continguts d’un projecte d’instal·lacions per visar al col·legi professional.

4.-Xarxes de transmissió de calor

 • Xarxes de distribució d’aire per conductes i elements terminals.
 • Xarxes d’aigua i elements auxiliars.
 • Línies de refrigerant.

5.-Sistemes de climatització

 • Conceptes bàsics i classificació.
 • Sistemes condensats per aigua.
 • Sistemes condensats per aire.
 • Unitats terminals.

6.-Sistemes de ventilació

 • Conceptes bàsics i classificació.
 • Tipologia i característiques de filtració. ISO-16890.
 • Sistemes de ventilació mecànica controlada per residencial.
 • Sistemes de ventilació mecànica controlada per establiments terciaris.
 • Regulació i control per la ventilació.
 • Qualitat de l’aire interior.

7.-Eficiència energètica

 • Mecanismes d’estalvi energètic en climatització.
 • Tecnologies d’optimització d’equips.
 • Certificats d’eficiència energètica LEED, Breeam, Passivhaus, etc.

8.-Projecte final de curs

MATRICULA:

 • Preu soci d’ACTECIR: 600€
 • Preu NO soci: 750 €

INFORMACIÓ:

Per a més informació pot dirigir-se a la Secretaria d’ACTECIR:
Telèfon: 639 465 899 Mail: actecir@actecir.cat

FULLET INSCRIPCIO

Per descarregar el pdf informatiu, fes click a la imatge:

Articles relacionats