L’Associació Catalana de Tècnics en Energia, Climatització i Refrigeració, ACTECIR, és una organització sense ànim de lucre que reuneix, a Catalunya, tècnics, professionals i simpatitzants en les activitats de climatització (fred i calor), ventilació, refrigeració i energia.

ACTECIR va néixer de la voluntat de crear un col·lectiu de professionals del sector de la climatització. Va ser fundada el 12 de juliol de 1984 per un col·lectiu de 181 membres, actualment té 300 socis a títol personal i 35 entitats col·laboradores.

ACTECIR és l’associació catalana de referència en el sector de climatització i refrigeració. Des d’ella es treballa per ser una plataforma sectorial amb la voluntat dels seus integrants d’aconseguir uns objectius comuns sobre productes i serveis per la divulgació, coneixement i oportunitats de negoci existents. Treballa per esdevenir punt de trobada pels consultors i fabricants del sector, amb comissions de treball, organització de jornades i cursos, visites tècniques, divulgació normativa i creant espais de debat sobre temes punters.

 

ACTECIR forma part del grup de treball creat per l’Institut Català de l’Energia sobre el Pla de Treball 2013 amb d’altres entitats rellevants en l’àmbit de l’energia a Catalunya. Al llarg d’aquest any, ACTECIR participarà en els diferents  grups de treball tractant les temàtiques de Gestió energètica d’edificis en el model d’empreses de serveis energètics, Certificació energètica d’edificis existents i Aprofitament energètic de la biomassa forestal.

Així mateix, té convenis de col·laboració amb altres entitats del sector com ASHRAEAFECACI , FEGICAT, ICAEN, CEEC, FIRA DE BARCELONA, FIRA DE CLIMATITZACIÓ, COL·LEGI D’ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA, COL·LEGI D’ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE BARCELONA, GREMIS i amb d’altres associacions, col·legis professionals i universitats.

El col·lectiu de l’Associació aplega socis a títol personal que poden ser de tres classes:

Numeraris: si reuneixen la condició de desenvolupar tasques professionals dins dels camps de les tècniques esmentades, sent titulats de grau tècnic superior o mig, amb un mínim de tres anys d’activitat, o no titulats amb més de cinc anys d’activitat.

No numeraris: que no reuneixen els requisits anteriors.

Estudiants: matriculats en carreres tècniques de grau superior o mig.

Objectius ACTECIR

L’estudi i desenvolupament de les tècniques del sector, així com la utilització racional de l´energia i protecció del medi ambient.

La col·laboració en visites tècniques a fabricants i/o instal·lacions de referència del sector.

La recopilació i divulgació de les diferents informacions tècniques del sector.

El coneixement de noves bibliografies tècniques i la traducció a la nostra llengua.

La realització de cursos, webinars, seminaris i conferències tècniques sobre el sector, per tal d´apropar als professionals les noves tècniques i tecnologies

Mantenir un estret contacte amb els diferents professionals del sector: fabricants, distribuïdors, instal·ladors, mantenidors, projectistes, arquitectes, així com l´administració i institucions públiques.

La col·laboració amb entitats docents (Universitats, Escoles FP, etc) i associacions professionals del sector, per la difusió de tècniques i activitats docents.

Accés a l´actualitat del sector i les diferents activitats de l´Associació, a través de la secció notícies web,  i a les xarxes socials

Accés a l´Àrea reservada per a socis de la pàgina web, d´informacions del sector, normativa, presentacions i vídeos exlcusius de jornades i cursos, documents d´interès, i articles exclusius d’Ashrae i del Institut Internacional del Fred.

Lloguer d´equips de mesura, amb una amplia gama d’equips de lloguer segons especialitat i sector.

Biblioteca digital del sector, i Biblioteca física de l´Associació.

Borsa de Treball i convenis de treball en pràctiques a empreses col·laboradores de l´Associació.

Calendari global del sector, amb totes les activitats, notícies, cursos i webinars, per tal d’estar al día.

CARTA DEL
PRESIDENT

Carta de Pedro García, maig de 2022

ORGANIGRAMA

ORGANIGRAMA

Consulta l’organigrama d’Actecir

CONSELL ASSESOR
FORMER PRESIDENTS

Consulta el Consell Assesor

¿Vols ser soci/a de
ACTECIR?