ORGANIGRAMA

Consulta l’organigrama d’Actecir

Pedro García

President i Àrea
Energies Renovables

Gaspar Martín

President Electe i
Àrea Formació

Juan Martínez

Secretari i
relacions institucionals

Victor Monroset

Tresorer

Sonia Navarro

Administració

Ana Ratera

Comunicació

Juanjo Escobar

Relacions
Institucionals

Javier Mestre

Equips de
mesura

Sergi Asensio

Àrea de
Climatització

Jesús Feliu

Àrea de
Climatització

Jose Gallardo

Àrea de
Refrigeració

Jorge Escoda

Àrea de
Refrigeració

Miquel Lozano

Àrea de Ventilació i
Tractament d'Aire

Toni Gualda

Àrea de
Control

Martí Colomer

Àrea de
Calefacció i ACS