2on Curs de Disseny i Càlcul d’Instal·lacions de Climatització i Ventilació

Del 7 d’octubre al 16 de desembre

2on Curs ACTECIR de Disseny i Càlcul d’Instal·lacions de Climatització i Ventilació 

CALENDARI: 

 • Curs de 60 hores repartides en dues metodologies diferenciades:
  • Mòdul online: 16 hores
  • Mòdul presencial o de manera síncrona en aula virtual:  8 hores (Seu d’ACTECIR)
   • 7 d’octubre i 16 de desembre de 2022 de 16h a 20h
  • Mòdul en aula virtual: Consta de 36h segons el següent  calendari i en horari de 16h a 20h:
  • Divendres 14 d’octubre
  • Divendres 21 d’octubre
  • Divendres 28 d’octubre
  • Divendres 4 de novembre
  • Divendres 11 de novembre
  • Divendres 18 de novembre
  • Divendres 25 de novembre
  • Divendres 2 de desembre
  • Dimarts 13 de desembre

PONENTS:

 • Sergi Asensio (Hitachi)
 • Marta Tomas (Eurofred)
 • Jesús Feliu (Daikin)
 • Manel Mayoral (Stulz)
 • Oscar Ribé (UPC)
 • Juan Carlos Romero (S&P)
 • Alicia Lopez (Salvador Escoda)
 • Ricard Guitart (CYPE)
 • Gaspar Martín (Groupe Atlantic)

DIRECTOR / COORDINADOR:

 • Gaspar Martín (Responsable de l’àrea de formació ACTECIR)
 • Sergi Asensio (Àrea de Climatització ACTECIR)

TEMARI:

1.Coneixements bàsics.

 • Taula psicromètrica.
 • Cicle frigorífic.
 • Tipologia de refrigerants, classificació, índex GWP, refrigerants del futur.

2.-Confort i càrregues tèrmiques amb CYPE.

 • Càlcul i estimació de càrregues tèrmiques amb el programari CYPE.
 • Simulació i casos pràctics.

3.-Reglamentació i projecte d’enginyeria

 • Codi Tècnic de l’Edificació. RD 732/2019 de 20 de desembre.
 • Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis. RD 178/2021 de 23 de març.
 • Estructura i continguts d’un projecte d’instal·lacions per visar al col·legi professional.

4.-Xarxes de transmissió de calor

 • Xarxes de distribució d’aire per conductes i elements terminals.
 • Xarxes d’aigua i elements auxiliars.
 • Línies de refrigerant.

5.-Sistemes de climatització

 • Conceptes bàsics i classificació.
 • Sistemes condensats per aigua.
 • Sistemes condensats per aire.
  1. Equips 1×1 i Multi
  2. Sistemes d’aerotèrmia
  3. VRF condensat per aire + Software de selecció
  4. Chillers + Software de selecció
  5. Unitats terminals
  6. Climatització de precissió

6.-Sistemes de ventilació

 • Conceptes bàsics i classificació.
 • Tipologia i característiques de filtració. ISO-16890.
 • Sistemes de ventilació mecànica controlada per residencial.
 • Sistemes de ventilació mecànica controlada per establiments terciaris.
 • Recuperadors de calor i unitats de ventilació
 • Regulació i control per la ventilació.
 • Qualitat de l’aire interior.

7.-Eficiència energètica

 • Mecanismes d’estalvi energètic en climatització.
 • Tecnologies d’optimització d’equips.
 • Certificats d’eficiència energètica LEED, Breeam, Passivhaus, etc.

8.-Projecte final de curs

MATRICULA:

 • Preu soci d’ACTECIR: 700€
 • Preu NO soci: 850 €
 • Preu treballadors empreses col·laboradores: 20% de dte. en les 2 primeres inscripcions.
 • Preu entitats amb conveni col·laborador: 10% de dte. en les 2 primeres inscripcions.

INFORMACIÓ:

Per a més informació pot dirigir-se a la Secretaria d’ACTECIR:
Telèfon: 639 465 899 Mail: actecir@actecir.cat

Per descarregar el pdf informatiu, fes click a la imatge:

Articles relacionats