4º Curs d’Instal.lacions Frigorífiques de CO2

Datas: del 2 de març al 27 d’abril 2022

4º CURS D’INSTAL.LACIONS FRIGORÍQUES DE CO2

 • Organitzat per: ACTECIR y AEFYT
 • Modalitat: Mixta
 • Dates: del 2 de març al 27 d’abril.
 • CURS BONIFICABLE

 

 CALENDARI:

 • Mòdul on-line: 20 hores.
 • Mòdul en directe: consta de 30 hores, segons el següent calendari i en horari de 16:00 a 20:00 hores.
 • Dimecres 02 de març de 2022
 • Dimecres 09 de març de 2022
 • Dimecres 16 de març de 2022
 • Dimecres 23 de març de 2022
 • Dimecres 30 de març de 2022
 • Dimecres 06 d’abril de 2022
 • Dimecres 20 d’abril de 2022
 • Dimecres 27 d’abril de 2022

 

DIRIGIT A:

 • Enginyers projectistes d’instal·lacions frigorífiques.
 • Caps d’enginyeries.
 • Instal·ladors frigoristes habilitats.
 • Responsables de manteniment i Responsables de seguretat d’instal·lacions frigorífiques de Magatzems frigorífics polivalents, fàbriques de gel, centrals lleteres i indústries làcties, etc.…

 

PROFESSOR:

Serà impartit per un reconegut expert en la matèria, Sr. Ricardo Giménez López, Enginyer, amb acreditada experiència tècnica i docent, avalada per la seva labor professional en els departaments d’enginyeria de grans empreses Instal·ladores de Fred i com a Professor de Fred Industrial a l’Escola Tècnica Professional del Clot.

Integrant del Grup de Treball redactor del RSIF i autor de diverses publicacions relacionades amb la tecnologia frigorífca.

DIRECTOR-COORDINADOR: Sr. Manuel Lamúa Soldevilla, Gerent de AEFYT

 

 

PREU: 

 • Preu per inscripció de personal d’Empresa Asociada a ACTECIR-AEFYT: 550€
  (com extensió de quota per formació).
 • Preu per inscripció de personal d’Empresa NO Asociada a ACTECIR-AEFYT:  750 €

 

INFORMACIÓ:

Per més informació trucar o enviar mail a: Tel: 639 465 899 / 915 635 992

 actecir@actecir.cat / aefytinfo@aefyt.es 

DIPTIC INFORMACIÓ CURS

TEMARI

 • Tema 1. Introducció a l’anhídrid carbònic
  Generalitats. Obtenció. Utilització. Propietats. Història. Efecte d’hivernacle. Disminució de gasos efecte d’hivernacle. Comparació de refrigerants. Diagrama entàlpic. Canvi de fases.
 • Tema 2. Utilització
  CO2 i l’aigua. Oli i CO₂. Recuperació d’oli. Emmagatzematge del CO₂.
 • Tema 3. Seguretat
  Generalitats. Coneixements bàsics. Avaluació de riscos. Mesures de seguretat. Aplicació reglaments. Verificació.
 • Tema 4. Sistemes
  Introducció. Cicle transcrític. Pressió descarrega òptima. Cicle transcrític dues etapes. Cicle *transcrítico amb ejector.
 • Tema 5. Cicle subcrític
  Introducció. Instal·lació en cascada. Càlcul fusió gebra amb calor latent i calor sensible. Maniobra i control.
 • Tema 6. Equips
  Introducció. Compressors. Separadors d’oli. Separadors aspiració. Gas *cooler.Condensadors. Evaporadors. Dispositius d’expansió.
 • Tema 7. Canonada i Valvulería
  Muntatge canonada. Velocitats recomanades. Reial decret 709/2015. Normativa aplicable. Tub de coure. Tub d’acer. Vàlvules de seguretat.
 • Tema 8. Circuits
  Fluid secundari. Bombes de refrigerant. Sistema mixt. Mètodes desgebrament.
 • Tema 9. Muntatge i manteniment
  Recepció de materials. Neteja. Emplaçament. Execució. Vàlvules. Proves pressió. Procediment de buit. Posada en marxa. Manteniment.
 • Tema 10. Eficiència Energètica
  Instal·lacions transcrítiques. COP en instal·lacions transcrítiques. Bombes de calor. Instal·lacions subcrítiques. COP en instal·lacions subcrítiques. Recuperació de calor.Tema 11. Casos pràctics
  Exercici 1 Transcrític dues etapes
  Exercici 2 Transcrític amb ejector
  Exercici 3 Subcríti
  Amb dimensionament dels diferents components, automatismes i canonades

Articles relacionats