Atean i Bosch Industrial organitzen un seminari sobre la generació de vapor en la indústria

Durant la jornada, els assistents van rebre formació teorico-pràctica per optimitzar el funcionamient dels sistemes de calderes industrials amb les màximes prestacions.

Madrid, 19 de febrer de 2020. En el seu compromís per contribuir a la millor formació dels professionals, l’àrea industrial de Bosch Termotecnia, divisió pertanyent a el Grupo Bosch, ha organitzat, amb la col·laboració de ATEAN, un seminari sobre la generació de vapor en la indústria. Aquest seminari es va produir durant dos dies en el COGITI – Consell General de Col·legis oficials de Graduats i Enginyers Tècnics Industrials d’Espanya, a Sevilla.

Els professionals van poder assistir a la impartició d’aquest seminari per part d’Aitor Alcàsser Lizano, Enginyer Industrial, encarregat del Desenvolupament del Negoci Industrial de Bosch Termotècnia. Durant el primer dia de jornada, els professionals van rebre formació sobre els principis bàsics del vapor, les calderes de vapor, els cremadors industrials i els components de les sales de calderes.

Durant la segona jornada la formació va ser més específica i pràctica i es va centrar en el disseny i planificació d’equips, en la prevenció de possibles fallades i en l’eficiència energètica, aspecte que des de la Divisió Comercial i Industrial de Bosch Termotècnia es considera un objectiu prioritari, ja que s’ha convertit en una exigència per part d’usuaris, clients i institucions.

D’aquesta manera, Bosch segueix demostrant el seu compromís amb els professionals de sector mentre que trasllada el seu ampli coneixement i experiència en el camp de les calderes industrials i les seves tecnologies aplicades. El segment de les calderes industrials continua sent un dels més importants, ja que l’exigència dels diferents processos productius dels clients és cada vegada més gran.

Les solucions industrials que Bosch ofereix, juntament amb els consells que els professionals van poder rebre al llarg de les dues jornades que va abastar el seminari, busquen garantir l’òptim funcionament dels sistemes amb les màximes prestacions. Per a això Bosch ofereix solucions en calderes de vapor, calderes d’aigua calenta o sobreescalfada i components de sales de calderes. Aquestes solucions i gràcies als components adequats i l’aplicació de sistemes de control intel·ligents, poden reduir considerablement el consum d’energia i emissions.

Amb tot això, l’àrea industrial de Bosch Termotècnia posa de manifest el seu compromís amb el sector per tal d’oferir el millor servei, facilitar la feina als el professional, així com per aplicar la innovació a cada procés de millora i oferir les millors solucions al consumidor final.

Articles relacionats