VOLS TENIR CONVENI AMB NOSALTRES?

Posa`t en contacte amb nosaltres

Associació Balear de Tècnics en Energia, Climatització i Refrigeració

ACTECIR  va signar al 2023 un conveni de col·laboració per a beneficiar als socis d’ambdues entitats i poder portar projectes comuns.

Associació de Consultors d’Instal·lacions de Catalunya

ACTECIR va signar al 2013 un conveni de col·laboració per a beneficiar als socis d’ambdues entitats i poder portar projectes comuns.

Associació d’Empreses de Fred i les seves Tecnologies

ACTECIR i AEFYT (Associació d’Empreses de Fred i les seves Tecnologies)signen un conveni col·laborador en el qual la seva principal comesa és apostar en la formació de la refrigeració i lluitar per interessos comuns.

Asociación de Fabricants d’Equips de Climatització

El 3 de març 2012 ACTECIR signà un conveni de col·laboració amb AFEC. La col·laboració s’estendrà a aquelles àrees d’interès comunes a ambdues organitzacions, en especial pel que fa a la representació del sector davant les Administracions (Central, Autonòmica i Locals), les activitats ferials i l’àmbit normatiu (directives, normatives, reglaments, etc.). AFEC, associació sense ànim de lucre constituïda el 1977, representa el sector de fabricants d’equips de climatització a nivell estatal a més de ser membre de ple dret del comitè de direcció de EUROVENT, l’associació europea de fabricants d’equips de tractament d’aire i refrigeració.

American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers

ACTECIR és membre col·laborador de ASHRAE, una Associació Tècnica d’origen E.E.O.O. els fins del qual són la recerca per a l’avanç de les arts i les ciències de la calefacció, ventilació, l’aire condicionat i la refrigeració, de manera que serveixin a la humanitat i contribueixin a promoure un món sostenible.

ACTECIR és membre col·laborador de ASHRAE Spain Chapter és el capítol espanyol de ASHRAE, i amb els mateixos fins.

Associació Solar de la Indústria Tèrmica

Les dues associacions consideren de gran rellevància establir línies de col·laboració que redundin en un benefici comú que permeti l’organització d’activitats formatives d’alt nivell: cursos, congressos, seminaris, etc. Així mateix, es contempla la possibilitat de realitzar estudis i projectes d’investigació en àrees d’interès, així com l’assessorament en qüestions relacionades amb qualsevol tipus d’activitat tant d’ACTECIR com d’ASIT.

Barcelona Building Contrumat

ACTECIR signa un conveni col•laborador amb Barcelona Building Contrumat (BBC) en 2017 amb beneficis pels nostres socis com són entrades gratuïtes al saló, descomptes a les Entitats Col•laboradores en la contractació d’espai.

CYPE Enginyers

Acord de col•laboració signat al 2017 amb CYPE Enginyers amb la finalitat d’oferir serveis i descomptes als nostres socis de softwate tècnic per a professionals de l’arquitectura, enginyeria i construcción.

Acord de col.laboració entre ACTECIR i CAATEEB, la seva misió és representar i ordenar l’exercici de la professió d’aparellador, arquitecte tècnic i enginyer d’edificació per tal d’aconseguir la seva promoció tècnica, social i econòmica i per projectar la seva funció social.

Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya

Al 2018, ACTECIR i el Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya (CEEC) signen un acord de col•laboració que té per objecte establir un marc de col•laboració per desenvolupar actuacions conjuntes en temes d’interès per al sector de les instal•lacions en energia, climatització, i refrigeració, com la innovació, la internacionalització, la informació i documentació, estudis de les condicions de treball dels professionals de la consultoria d’instal•lacions, la dinamització de la borsa de treball, la formació i l’organització de jornades i, en general, qualsevol altre actuació que essent d’interès dels professionals de la consultoria de les instal•lacions considerin ambdues parts que poden efectuar de forma conjunta.

Col·legi d’enginyers tècnics industrials de Barcelona

El 29 de maig de 2007 es va signar l’acord de col·laboració amb la finalitat de fer l’ús de les biblioteques, realitzar intercanvi de la informació sobre normativa i sistemes de càlcul, establir col·laboracions en jornades tècniques i en la formació en els camps de la climatització i energia.

Enginyers Industrials de Catalunya

Acord de col·laboració amb la finalitat de fer l’ús de les biblioteques, realitzar intercanvi de la informació sobre normativa i sistemes de càlcul, establir col•laboracions en jornades tècniques i en la formació en els camps de la climatització i energia.

Enginyers Industrials de Girona

Acord de col·laboració amb la finalitat de fer l’ús de les biblioteques, realitzar intercanvi de la informació sobre normativa i sistemes de càlcul, establir col•laboracions en jornades tècniques i en la formació en els camps de la climatització i energia.

Fabricante de generadores y emisiones de calor

ACTECIR va signar aquest 2023, un conveni de col.laboració amb FEGECA per a unir-nos en interessos comuns.

Federació Catalana d’Instal·ladors

ACTECIR va signar un conveni de col•laboració amb AGIC al 2013 per unir-nos en interessos comuns. Al 2018, degut a la fusió de FERCA i AGIC, van format la nova Federació Catalana d’Instal·ladors FEGICAT, amb la que hem signat un conveni de col·laboració per estretar més els nostres llaços.

Fira de Barcelona

Acord de col·laboració amb la finalitat de fer l’ús de les biblioteques, realitzar intercanvi de la informació sobre normativa i sistemes de càlcul, establir col•laboracions en jornades tècniques i en la formació en els camps de la climatització i energia.

Gremi de calefacció, ventilació i aire condicionat

ACTECIR va signar amb el Gremi de calefacció, ventilació i aire condicionat un conveni en el 2018 per tal d’establir un vincle d’unió i poder treballar junts en aspectos com transmissió d’informació, col•laboracions,jornades conjuntes, formació, etc.

Gremi d’instal·ladors de Girona

Conveni signat al 2018 per establir un marc de col•laboració. La finalitat del Gremi serà la coordinació, representació, formació, assessorament, gestió, foment i defensa dels interessos generals, inclosos els laborals i comuns dels associats.

ACTECIR signen un conveni de col·laboració amb Grup Qualia en 2018 per oferia als socis diversos serveis. És una consultoria especialitzada en oferia serveis per a PIMES en dues Àrees distingides, la formativa i la jurídica.

Institut Català de l’Energia

Des de la creació de l’ICAEN l’any 1991, ACTECIR ha donat suport a nombroses activitats relacionades amb la promoció de l’eficiència energètica, les energies renovables i activitats de formació i divulgació diverses. En l’actualitat, les línees de treball en les que ACTECIR col·labora o impulsa amb la implicació de l’ICAEN.

Pro-Instalaciones

L’actualitat tècnica professional 100% actualitzada al seu abast mitjançant tres mitjans: Revista tècnica bimestral per als professionals de les instal·lacions tant impresa com digital. Portal web multiplataforma amb tota l’actualitat professional i tècnica. Butlletí i email màrqueting.

Universitat Rovira i Virgili

El 29 de maig de 2007 es va signar l’acord de col·laboració amb la finalitat de fer l’ús de les biblioteques, realitzar intercanvi de la informació sobre normativa i sistemes de càlcul, establir col·laboracions en jornades tècniques i en la formació en els camps de la climatització i energia.

Universitat Politècnica de Catalunya

Es va signar l’acord de col•laboració amb la finalitat de fer l’ús de les biblioteques, realitzar intercanvi de la informació sobre normativa i sistemes de càlcul, establir col•laboracions en jornades tècniques i en la formació en els camps de la climatització i energia.

El instalador

Està constituït per un grup de professionals amb acreditada experiència en el àmbit de la informació i la comunicació empresarial, i altament qualificat per al seu desenvolupament en els nous formats i tecnologies digitals.

Nou conveni que té per objecte establir un marc de col.laboració entre ACTECIR i CLUSTER IAQ per desenvolupar accions conjuntes en temes d’interès per al sector de les instal.lacions en energia, climatització i refrigeració, com la innovació, la internacionalització , la informació i documentació, estudis de les condicions de treball dels profesionals de la consultoria d’instal.lacions, la dinamització de la borsa de treball, la formació i l’organització de jornades.

Nou conveni de col.laboració entre ACTECIR i CETIT_ Enginyers de Tarragona, per desenvolupar accions conjuntes en temes d’interès per al sector de les instal.lacions en energia, climatització i refrigeració, com la innovació, la internacionalització , la informació i documentació, estudis de les condicions de treball dels profesionals de la consultoria d’instal.lacions, la dinamització de la borsa de treball, la formació i l’organització de jornades.

Colexio Oficial de Ingenieras e Ingenieros Químicos de Galicia

Nou conveni de col.laboració entre ACTECIR i COEQGa “Colexio Oficial de Ingenieras e Ingenieros Químicos de Galicia”, per desenvolupar accions conjuntes en temes d’interès per al sector de les instal.lacions en energia, climatització i refrigeració, com la innovació, la internacionalització , la informació i documentació, estudis de les condicions de treball dels profesionals de la consultoria d’instal.lacions, la dinamització de la borsa de treball, la formació i l’organització de jornades.