KEYTER

Keyter és una empresa espanyola fundada el 1996 que es dedica al disseny, fabricació i comercialització d’equips de climatització per a ús residencial, comercial i industrial.
Entre els seus productes hi ha bombes de calor, unitats de tractament d’aire, unitats de refrigeració i refredadores de líquid. L’empresa té presència a més de 60 països i compta amb una xarxa de distribuïdors i col·laboradors a nivell mundial.

INTARCON

Intarcon és una altra empresa espanyola dedicada a la fabricació d’equips de refrigeració i climatització per a ús comercial i industrial. Va ser fundada el 1974 i, igual que Keyter, ofereix una àmplia gamma de productes, com ara refredadores, bombes de calor i unitats de tractament d’aire. Intarcon també té presència internacional, amb distribuïdors a més de 50 països.