STULZ

Enfocament al client, esperit empresarial i coneixements tecnològics – aquests són els principis que han format la base per al creixement reeixit del Grup STULZ durant gairebé 70 anys.