TESTO

TESTO és una de les empreses líder en instrumentació portàtil per al mesurament de variable físiques i químiques por la precisió de sobre equips, que l’han fet mereixedora d’una situació de privilegi en el Mercat que consolidant-any rere any.