YGNIS

Sota la marca YGNIS, Groupe Atlantic comercialitza solucions per ACS i calefacció i vapor en el sector col·lectiu i terciari.