MicroEntitats col·laboradores

Són empreses o entitats amb menys de 10 empleats i amb facturació o balanç de situació de 2 milions o menys.

Com fer-se col.laborador

A ACTECIR, les entitats poden col·laborar de dues formes diferents: Entitats col.laboradores i Microentitats col.laboradores.