COVID-19: VENTILACIÓ I SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ EN ESTABLIMENTS I LOCALS DE CONCURRÈNCIA HUMANA

ACTECIR fa un article amb referència al COVID-19

La principal via de transmissió del virus SARS-CoV-2 és la via aèria, a través de petites gotes que es produeixen quan una persona infectada tus, esternuda o parla, a distàncies curtes (gotes superiors a 5 micres). Aquestes gotes són relativament pesades, no viatgen lluny i es dipositen ràpidament al terra o a les superfícies properes. Per això una de les principals mesures per evitar el contagi és mantenir la distància entre persones d’1.5-2 metres. 

Tanmateix, el virus pot ser viable a l’aire unes hores en aerosols més petits (inferiors a 5 micres) que poden desplaçar-se a més distància, transportats per fluxos d’aire o per conductes d’aire dels sistemes de climatització. Tot i que aquesta via de transmissió per aerosols petits és menys probable, cal tenir-la en compte i adoptar mesures preventives al respecte. 

És important considerar la ventilació com a mesura efectiva de prevenció i control de la malaltia. La renovació de l’aire té efecte sobretot per reduir aquestes gotes més petites, que poden romandre hores en suspensió en ambients tancats.  

A nivell d’unitats de tractament d’aire s’ha d’intentar treballar, sempre que es pugui, només amb aire exterior, sense recirculacions. La recirculació pot ajudar a mantenir  els aerosols a l’ambient a l’evitar que precipitin per gravetat i recirculant-los. Aquests equips, però, no amplifiquen la concentració de virus. 

Per més informació fes click per descarregar el PDF

Articles relacionats