CURS ACTECIR – AEFYT: Instal.lacions frigorífiques de CO2

Organitzat per ACTECIR y AEFYT

curs co2 cat posposat

  OBJECTIU

S’analitzarà el funcionament de les instal·lacions frigorífiques establint les bases per al càlcul dels components, disseny i construcció d’instal·lacions frigorífiques d’amoníac; posant l’accent principalment en les característiques particulars que han de reunir respecte a la seguretat, facilitat de manteniment i eficiència energètica.

 PROGRAMA

 • Introducció a l’anhídrid carbònic.
 • Co2 i l’aigua. Oli i CO₂. Recuperació d’oli. Emmagatzematge del CO₂.
 • Seguretat.
 • Sistemes. Cicle transcrítico. Pressió descarrega òptima.
 • Cicle subcrític.
 • Equips.
 • Canonada i Valvulería.
 • Circuítos.
 • Muntatge i manteniment.
 • Eficiència Energètica.
 • Casos pràctics

 MATRÍCULA

 • Preu per inscripció de personal d’Empresa Associada a ACTECIR o AEFYT: 500,00 € (IVA inclòs)
 • Preu per inscripció de personal d’Empresa NO Associada a ACTECIR o AEFYT: 700,00 € (IVA inclòs)

 INSCRIPCIÓ

El nombre de places és limitat i l’admissió tindrà lloc per rigorós ordre de recepció de sol·licituds.

Aquesta es realitzarà emplenant la fitxa adjunta i enviant-la per correu electrònic a la Seu de ACTECIR o AEFYT, acompanyant el comprovant bancari d’haver abonat o transferit, en concepte de reserva (el 20% de l’import de la inscripció) 

 • Compte AEFYT :    ES19 2038-1007-00-6001191439
 • Compte ACTECIR: ES1500810110660001638972


El pagament total de la inscripció podrà realitzar-se en efectuar la reserva i en qualsevol cas haurà de formalitzar-se remetent abans del 8 de Novembre e de 2020 el comprovant de pagament a l’abans esmentada compte de AEFYT.

Fins a 5 dies abans, AEFYT es reserva el dret de modificar la data de celebració del curs on-line o anul.lar, en tots dos casos es donarà l’opció d’aplicar la quantitat abonada als futurs cursos.

Qualsevol cancel·lació de la reserva del curs on-line haurà de  fer-se per escrit. La cancel·lació després del 8 de Novembre de 2020 fins a 5 dies abans de la celebració del curs, comportarà la pèrdua del 20% de la reserva efectuada. Les cancel·lacions que es produeixin una vegada iniciat el Curs no donaran lloc a cap mena de reemborsament.

Articles relacionats