Curs ACTECIR: Energia Solar Tèrmica

Curs a ACTECIR els dies 7 i 9 de maig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INFORMACIÓ DE L’ACTIVITAT

 

 OBJECTIUS

En aquest curs es capacitarà a l’alumne per a comprendre el funcionament d’una instal·lació i els equips; quins serveis i funcions presten els seus components i quina legislació aplicable.

 

 DESTINATARIS

Aquest curs està adreçat a tots els tècnics que desenvolupen la seva activitat professional, o aquells altres que volen iniciar-se en el sector de l’edificació-construcció.

 

 PROGRAMA

  • Normativa espanyola d’aplicació. RITE i CTE
  • Càlcul de cobertura en una instal·lació solar tèrmica.
  • Tipus d’instal·lacions solars tèrmiques possibles (aigua calenta sanitària, escalfament de piscines, calefacció, etc).
  • Tipus de captadors solars tèrmics (captador pla, tub de buit, disseny hidràulic meandre, parrilla, etc).
  • Altres elements de les instal·lacions solars tèrmiques (dipòsits acumuladors, grups de bombeig, comptadors d’energia, etc).
  • Tipus d’esquemes hidràulics disponibles (sistema indirecte, etc).
  • Importància del manteniment de les instal·lacions de producció d’energia solar tèrmica.
  • Mètodes pel control del sobreescalfament en les instal·lacions de producció d’energia solar tèrmica (aerotermodisipació, dissipador estàtic, sistemes d’autobuidat DRAIN BACK, etc).
  • Exemples i casos reals.
  • Conclusions i valoracions finals.

 

 IMPARTIT PER:

 

 

 

 

 

 

 

 DATES I HORARIS

Es realitzarà els dies 7 i 9 de maig de 16:00 a 20:00 hores.

 

 DURADA

8 hores repartides en 2 sessions

 

 LLOC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaça d’Espanya, s/n 1er pis.

Fira de Barcelona

08004 Barcelona

 

 PREUS

CURS:

Preu NO socis: 160 €

Preu soci ACTECIR:  50% de 160 € = 80 €

PACK 2 CURSOS ACTECIR (Curs Energia Solar Tèrmica + ACS):

2 Cursos Soci ACTECIR: 140€

2 Cursos NO soci: 280€  FES CLICK PER VEURE COM FER-TE SOCI D’ACTECIR PER NOMÉS 90 EUROS A L’ANY

 

 INSCRIPCIÓ

El nombre de places és limitat i l’admissió tindrà lloc per rigorós ordre de recepció de sol·licituds. Aquesta es realitzarà omplint la fitxa adjunta i remetent-la per correu electrònic a la Seu d’ACTECIR, acompanyant el comprovant bancari d’haver abonat o transferit l’import de la reserva (20% de la quota d’inscripció) al compte que ACTECIR facilitarà en rebre la inscripció amb el concepte “CURS SOLAR TÈRMICA + NOM ALUMNE ”

El pagament total de la inscripció s’haurà de formalitzar remetent abans del dia 29 d’Abril de 2019 el comprovant d’ingrés o transferència al compte d’ACTECIR. Fins a 5 dies abans, ACTECIR es reserva el dret de modificar la data de celebració del curs o anul·lar-lo, en ambdós casos es donarà l’opció d’aplicar la quantitat abonada als futurs cursos o es retornarà el 100% de l’import de la inscripció.

FES CLICK PER OMPLIR LA INSCRIPCIÓ

 

 ANUL·LACIONS

Qualsevol cancel·lació de la reserva del curs s’ha de fer per escrit. La cancel·lació després del 29 d’Abril de 2019 fins a cinc dies abans de la celebració del curs implicarà la pèrdua del 20% de la reserva efectuada. Les cancel·lacions que es produeixin a partir d’aquesta última data o la incompareixença de l’alumne no donaran lloc a cap tipus de reemborsament.

Les anul·lacions d’inscripcions als cursos s’hauran de comunicar a ACTECIR (actecir@actecir.cat)

 

 

 

Articles relacionats