Curs d’Instal.lacions d’Aigua Calenta Sanitària

Data: 14 i 15 de juliol de  16:00 a 20:00 hores

Curs Online de 8 hores: 14 i 15 de juliol de 16:00 a 20:00 hores

Impartit per:

 • Gaspar Martín (Responsable de l’àrea de formació d’ACTECIR. Director Tècnic de GROUPE ATLANTIC per Espanya i Portugal)

Programa:

 • Normativa espanyola d’aplicació: RITE 2021 I CTE 2019.
 • Introducció sobre els diversos tipus de sistemes possibles per instal·lacions de producció d’A.C.S (Instantani, semiinstantani, acumulació, etc).
 • Tipus de pèrdues energètiques a considerar en una instal·lació d’A.C.S. Criteris per a la seva reducció.
 • Càlculs a realitzar per una instal·lació d’A.C.S de tipus terciari (definició del volum d’acumulació necessari i la potència de caldera a instal·lar).
 • Consideracions sobre consums diaris, punta i crítics de la instal·lació. Aspectes normatius a tenir en compte.
 • Selecció del tipus de sistema adequat en funció dels requeriments de la instal·lació.
 • Comparativa energètica per una instal·lació, resolta amb sistema convencional amb gran acumulació, amb sistema de semiacumulació amb tecnologia doble tanc i amb sistema semiinstantani amb tecnologia de condensació. Justificació dels estalvis energètics obtinguts.
 • Comparativa econòmica i d’instal·lació dels sistemes plantejats. Retorns d’inversió considerats.
 • Aspectes particulars per instal·lacions amb sistemes de bomba de calor aerotèrmiques.
 • Aspectes sanitaris a considerar pel que fa a legislació, pel que fa a prevenció de la legionel·la (RD 865/2003 i UNE 100030:2017).
 • Manteniment de les instal·lacions de producció d’aigua calenta sanitària.

Matricula:

 • Preu Soci d’ACTECIR: 120€
 • Preu NO soci: 160 €

Informació:

Per a més informació: Telèfon: 639 465 899 Mail: actecir@actecir.cat Web: www.actecir.cat

Formulari d’inscripció

Fes click per descarrregar el fulltetó informació

Articles relacionats