Italsan: El Sistema NIRON PREMIUM d’Italsan obté la classificació Classe 3.

Novetat  ITALSAN

NIRON PREMIUM és la gamma canonades en PP-RCT que dona resposta a la degradació termo-oxidativa que es genera en les instal·lacions d’ACS, particularment en les canonades i accessoris de la zona d’acumulació i recirculació, on es realitzen els diferents tractaments de desinfecció, moltes vegades amb desinfectants amb clor.

En aquesta mena d’instal·lacions, tant les canonades metàl·liques com les polimèriques, sofreixen les conseqüències de la naturalesa oxidant d’aquests tractaments de desinfecció: Una reducció dràstica de la vida útil de la instal·lació.

La gamma PREMIUM, tant la canonada com els accessoris, ha estat dissenyada i desenvolupada per a donar una solució en la durabilitat de la instal·lació. Es fabrica en polipropilè copolímer *random d’estructura cristal·lina modificada beta nucleada i reforçada en la seva capa intermèdia amb fibra de vidre.

L’obtenció de la classificació Classe 3 d’acord amb ASTM F876, havent superat positivament els assajos segons ASTM F2023, confereix al sistema NIRON PREMIUM una durabilitat de fins a 30 anys, molt per damunt a altres productes en el mercat que compten amb Classe 1.

Para obtener más información visite: NIRON PREMIUM | Tuberías de polipropileno PP-RCT – Italsan

Articles relacionats