Italterm, software de càlcul de pèrdues tèrmiques i condensació superficial segons mètode alternatiu RITE

El programa de càlcul Italterm, desenvolupat sota les exigències de RITE i càlculs segons la norma EN UNE 12241, contribueix a la reducció del consum d’energia tèrmica i l’assegurament de l’eficiència energètica de la instal·lació.

Acreditat des del 2011 pel Centre Experimental de Climatització i Refrigeració de l’Escola Superior d’Ingenierps Industrials de la UPC, Universitat Politècnica de Catalunya, el seu objecte de càlcul és l’adequació del gruix d’aïllament al material constitutiu de la gamma de canonades i accessoris a polipropilè Sistema Niron (conductivitat tèrmica o, 24 W / mK), que es tradueix directament en un estalvi en els costos d’instal·lació i en obtenir un rendiment de forma sostinguda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿I a les instal·lacions de AFS i fluids freds? Italterm també permet calcular l’espessor d’aïllament necessari per assegurar la no existència de condensació en les canonades del sistema de canonades Niron.

Hotel Atenea Aventura (Tarragona), cas d’èxit en el càlcul de les pèrdues tèrmiques.

En la reforma de les instal·lacions de climatització d’aquest edifici hoteler, l’estudi Italterm va permetre calcular unes pèrdues tèrmiques totals del 2, 41% per al circuit de calor i -3,24% per al circuit de fred, assegurant una reducció de gruix de aïllament segons el mètode alternatiu RITE.

Articles relacionats

40 Aniversari ACTECIR

ACTECIR, l’associació Catalana de Tècnics en Energia, Climatització i Refrigeració, es complau anunciar la celebració d’un esdeveniment exclusiu, el seu

Llegir més »