Jornada Presencial ACV-YGNIS: Hibridació i Simulació Energètica en Edificis de tipus terciari.

Data: 10 de maig a les 18:00 hores

JORNADA PRESENCIAL ACV- YGNIS -ACTECIR

HIBRIDACIÓ i SIMULACIÓ ENERGÈTICA EN EDIFICIS DE TIPUS TERCIARI.

 • Ponent: Gaspar Martin, Director Tècnic de GROUPE ATLANTIC España-Portugal.
 • Data: 10 de maig a las 18:00 hores
 • Ubicació: Sala Actes Col.legi d’Enginyers de Barcelona.  C/ Consell de Cent, 365

OBJECTIUS:

En la ponència es presentaran les solucions més adequades per al compliment del *CTE (document bàsic Haig d’Estalvi d’Energia segons RD 732/2019), en edificis de tipus terciari, plantejant les possibilitats de la hibridació de tecnologies. De manera pràctica s’utilitzarà com a edifici tipus un hotel de 120 habitacions en zona climàtica D, definit i simulat mitjançant *Energy Plus. Sobre aquest edifici, es verificarà el compliment de les diverses seccions del *CTE per a tres sistemes de producció per a la instal·lació de calefacció i ACS: Caldera i energia solar tèrmica, només bomba de calor i sistema hibrido bomba de calor i caldera. Es compararan les tres opcions plantejades quant a indicadors energètics, costos d’instal·lació i espais ocupats, mostrant els avantatges i inconvenients de cada solució.

TEMARI:

 • Introducció a GROUPE ATLANTIC i solucions sota la marca ACV-YGNIS.
 • Punts principals del vigent CTE per a edificis de tipus terciari.
 • Conceptes generals a tenir en compte en la hibridació de sistemes.Definició i característiques generals de l’edifico tipus simulat.
 • Sistemes passius considerats en el disseny de l’edifico tipus, per a compliment de la secció HE1 del CTE.
 • Característiques generals dels sistemes actius de l’edifici tipus. Instal·lacions comunes en les tres simulacions realitzades.
 • Simulació de la solució caldera i energia solar tèrmica.
 • Simulació de la solució sol bomba de calor.
 • Simulació de la solució hibrida bomba de calor i caldera.
 • Comparativa energètica, econòmica i d’instal·lació dels sistemes proposats.
 • Conclusions i valoracions finals.

Fes clic a la imatge per inscripció a la jornada

Articles relacionats