Model d’etiqueta que ha d’aparèixer als equips posats al mercat a partir l’1 de gener de 2019

Reglament Delegat 626/2011 d’Etiquetatge energètic dels equips d’aire condicionat de fins a 12 kW

En base al que recull en el Reglament Delegat 626/2011 d’Etiquetatge energètic dels equips d’aire condicionat de fins a 12 kW, el model d’etiqueta que ha d’aparèixer en els equips posats al mercat a partir l’1 de gener de 2019, ha de ser la que s’indica en el seu article 3r, apartat 4, punt d) que, textualment, DIU:

En el cas dels condicionadors d’aire, excepte els de conducte únic i els de conducte doble, posats al mercat a partir l’1 de gener de 2019, les etiquetes, corresponents a les classes d’eficiència energètica A +++, A ++, A +, A , B, C i d, s’ajustaran a l’annex III, punt 1.4, quan es tracti de condicionadors d’aire reversibles, a l’annex III, punt 2.4, quan es tracti de condicionadors d’aire que només refrigerin, i l’annex III, punt 3.4 , quan es tracti de condicionadors d’aire que només escalfin.

És a dir que a l’etiqueta nova ha d’aparèixer A +++, segons model que apareix en l’annex III, punts 1.4, 2.4 i 3.4, sobre la base del tipus d’equip: Reversible, només fred, només calefacció, respectivament).

Model d’etiqueta d’un equip reversible

Articles relacionats