Nou Conveni Col·laborador entre ACTECIR i ASIT

Conveni de col·laboració entre “l’Associació Catalana de Tèncics en Energia, Climatització i Refrigeració” i “l’Associació Sola de la Indústria Tèrmica”

Barcelona 6 de novembre de 2018. El Conveni signat té per objecte establir un marc de col·laboració entre ACTECIR i ASIT per exercir actuacions conjuntes en temes d’interès per al sector de les instal·lacions en energia solar tèrmica, climatització i refrigeració, com la innovació, la internacionalització, la informació i documentació, estudis de les condicions de treball dels professionals de la consultoria d’instal·lacions, la dinamització de la borsa de treball, la formació i l’organització de jornades i, en general, qualsevol altra actuació que sent d’interès dels professionals de la consultoria de les instal·lacions considerin les dues parts que poden efectuar de forma conjunta.

Les dues associacions consideren de gran rellevància establir aquestes línies de col·laboració que redundin en un benefici comú que permeti l’organització d’activitats formatives d’alt nivell: cursos, congressos, seminaris, etc. Així mateix, es contempla la possibilitat de realitzar estudis i projectes d’investigació en àrees d’interès, així com l’assessorament en qüestions relacionades amb qualsevol tipus d’activitat tant de ACTECIR com de ASIT.

ACTECIR és una associació sense ànim de lucre, l’àmbit funcional de la qual conforma com un colectivou òrgan sectorial per a la coordinació, representació, gestió, fomentoy defensa delos interessos i del prestigi professional de tots els seus membres, dedicats principalment als serveis relacionats amb l’Energia , Climatizacióny Refrigeració.

ASIT és una associació sense ànim de lucre, que té com a membres a tot tipus d’empreses i persones físiques relacionades amb la indústria de l’energia solar tèrmica, que la converteixen en una organització representativa de la indústria espanyola del sector de l’energia solar tèrmica de baixa temperatura, capacitada per actuar en el camp tècnic a nivell nacional i internacional, com a interlocutor davant de Administracions Públiques, entitats de normalització i certificació, associacions professionals i altres agents del sector de l’energia solar tèrmica.

Informació i contacte:

Per part de ACTECIR
Sra. Sonia Navarro
Plaça Espanya, s / n, 1. Escala de premsa (FIB) – 08004 Barcelona (Barcelona)
Tel. 934.231.175 – 639.465.899
E.mail- actecir@actecir.cat

Per part de ASIT
Sr. Pascual Polo
Avinguda Juan López de Peñalver, núm 21 CRC Consultors Parc Tecnològic d’Andalusia – 29590, Campanillas (Màlaga)
Tel.- 659068128
E.mail- info@asit-solar.com

 Accés a nota de premsa

Articles relacionats