L' ASSOCIACIÓ

L’Associació Catalana de Tècnics en Energia, Climatització i Refrigeració, ACTECIR, és una organització sense ànim de lucre que reuneix, a Catalunya, tècnics, professionals i simpatitzants en les activitats de climatització (fred i calor), ventilació, refrigeració i energia.

ACTECIR va néixer de la voluntat de crear un col·lectiu de professionals del sector de la climatització. Va ser fundada el 12 de juliol de 1984 per un col·lectiu de 181 membres, actualment té 300 socis a títol personal i 35 entitats col·laboradores.

ACTECIR és l’associació catalana de referència en el sector de climatització i refrigeració. Des d’ella es treballa per ser una plataforma sectorial amb la voluntat dels seus integrants d’aconseguir uns objectius comuns sobre productes i serveis per la divulgació, coneixement i oportunitats de negoci existents. Treballa per esdevenir punt de trobada pels consultors i fabricants del sector, amb comissions de treball, organització de jornades i cursos, visites tècniques, divulgació normativa i creant espais de debat sobre temes punters.

Treballem per convertir-se en punt de trobada per als consultors i fabricants del sector, amb comissions de treball, organització de jornades i cursos, visites tècniques, divulgació normativa i creant espais de debat sobre temes punters.

ACTECIR forma part del grup de treball creat per l’Institut Català de l’Energia sobre el Pla de Treball 2013 amb d’altres entitats rellevants en l’àmbit de l’energia a Catalunya. Al llarg d’aquest any, ACTECIR participarà en els diferents  grups de treball tractant les temàtiques de Gestió energètica d’edificis en el model d’empreses de serveis energètics, Certificació energètica d’edificis existents i Aprofitament energètic de la biomassa forestal.

Així mateix, té convenis de col·laboració amb altres entitats del sector com ASHRAEAFECACI , FEGICAT, ICAEN, CEEC, FIRA DE BARCELONA, FIRA DE CLIMATITZACIÓ, COL·LEGI D’ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA, COL·LEGI D’ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE BARCELONA, GREMIS i amb d’altres associacions, col·legis professionals i universitats.

El col·lectiu de l’Associació aplega socis a títol personal que poden ser de tres classes:

Numeraris: si reuneixen la condició de desenvolupar tasques professionals dins dels camps de les tècniques esmentades, sent titulats de grau tècnic superior o mig, amb un mínim de tres anys d’activitat, o no titulats amb més de cinc anys d’activitat.

No numeraris: que no reuneixen els requisits anteriors.

Estudiants: matriculats en carreres tècniques de grau superior o mig.