Resolució EMC/2935/2018, d’11 de desembre

ICAEN: Sistemes d’emmagatzematge d’energia elèctrica amb bateries associats a instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum 2018

RESOLUCIÓ EMC/2935/2018, d’11 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria de l’any 2018 per a la concessió de subvencions per a sistemes d’emmagatzematge d’energia elèctrica amb bateries associats a instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum.

Articles relacionats