TESTO, nova entitat col·laboradora d’ACTECIR

Gent interessant, experiències professionals, aplicacions de productes emocionants i tecnologia fascinant.

Testo té la seva seu central a la localitat de Lenzkirch, a la Selva Negra alemanya, i és un fabricant líder a nivell mundial de tecnologia de mesurament fix i portàtil. Aquesta empresa d’alta tecnologia compta amb 3.000 empleats en els seus 33 filials a les àrees de recerca, producció i comercialització, treballant per trobar solucions innovadores de mesurament, per exemple en els camps d’aire condicionat i ventilació, qualitat dels aliments, tecnologia de la construcció i control d’emissions que convencen uns 650.000 clients a tot el món.

Amb un creixement sostingut al voltant del 10% anual des de la seva fundació el 1957 i actualment una facturació propera a la cambra de bilió d’Euros, Testo basa el seu èxit en una inversió en I+D per sobre de la mitjana.

Javier Mestre (Gerent de TESTO) i Manel Mayoral (President d’ACTECIR)

L’EMPRESA

TESTO és una de les empreses líders en instrumentació portàtil per al mesurament de variable físiques i químiques per la precisió dels seus equips, que l’han fet mereixedora d’una situació de privilegi en el mercat que va consolidant-se any rere any. Instruments Testo, SA, com a subsidiària de la corporació Testo ES & Co KGaA a Espanya, desenvolupa les activitats de comercialització, distribució, venda, servei d’assistència tècnica i calibratge dels equips. Compta amb oficines pròpies a Barcelona i Madrid així com a representació comercial directa a València, Sevilla i Aveiro (Portugal) que són ateses per una plantilla de personal tècnic i comercial de més de 40 persones i genera un volum de negoci proper als 10 milions d’ euros.

LES APLICACIONS

TESTO desenvolupa instruments de mesura, sondes i accessoris per a pràcticament qualsevol sector: aplicacions de la indústria càrnia, de congelats, fruita, indústria làctica, de la panificació i hostaleria (sector alimentari); aplicacions en calderes domèstiques, radiadors, terres radiants, sistemes de climatització (sector calefacció); aplicacions en conductes de ventilació industrial i domèstica, sistemes d’aire condicionat en edificis i oficines, eficiència energètica (sector ventilació); sistemes de refrigeració i bombes de calor, sistemes de fred industrial i domèstic (sector refrigeració); tancaments, aïllaments, risc de condensació, materials de construcció (sector edificació). I això només són uns quants exemples…

ELS PARÀMETRES

TESTO desenvolupa una variadíssima gamma d’instruments (termòmetres, higròmetres, Termohigròmetres, anemòmetres, termoanemómetros, registradors de temperatura i humitat, càmeres termogràfiques, analitzadors de gasos, analitzadors de refrigeració, tacòmetres, luxímetres, manòmetres, endoscopis, transmissors fixos, sistemes d’adquisició de dades, etc.) per al mesurament de múltiples paràmetres (temperatura, humitat, velocitat, pressió, productes de la combustió, qualitat de l’aire interior, rpm, conductivitat, percentatge de compostos polars, intensitat de llum…)

Articles relacionats