1r Curs on-line “Instal·lacions frigorífiques amb amoníac com a refrigerant”

Organitzat per ACTECIR i AEFYT

  CALENDARI

Aquest curs online comprèn un total de 20 hores lectives distribuïdes en 5 sessions de 4 hores cadascuna.

Segons el calendari següent:

 • Dimarts 20 d’octubre de 2020 – 17:00 a 21:00 h
 • Dimarts 27 d’octubre de 2020 – 17:00 a 21:00 h
 • Dimarts 3 de novembre de 2020 – 17:00 a 21:00 h
 • Dimarts 10 de novembre de 2020 – 17:00 a 21:00 h
 • Dimarts 17 de novembre de 2020 – 17:00 a 21:00 h

  OBJECTIU

S’analitzarà el funcionament de les instal·lacions frigorífiques establint les bases per al càlcul dels components, disseny i construcció d’instal·lacions frigorífiques d’amoníac; fent especial èmfasi en les característiques particulars que han de reunir fa a la seguretat, facilitat de manteniment i eficiència energètica.

 PROGRAMA

– Refrigerants – Cicles Amoníac

– Components

 • Compressores
 • Condensadors. Recipients. Separadors
 • Evaporadors
 • Components auxiliars

– Circuitos, tuberías – Sistemas

 • Circuits, tuberies
 • Sistemes

– Càlcul Instal·lació Frigorífica

 • Desenvolupament complet Projecte
 • Informacions annexes

– Manteniment – Montatge

 • Manteniment 1
 • Manteniment 2
 • Montatge

– Seguretat en Instal·lacions Amoníac

– Reglament aplicable

En el curs es realitza una selecció pràctica de tots els components i sistemes que integren una instal·lació d’amoníac.

 MATRICULA

 • Preu per inscripció de personal d’Empresa Associada a ACTECIR o AEFYT: 500,00 € (IVA incluit)
 • Preu per inscripció de personal d’Empresa NO Associada a ACTECIR o AEFYT: 700,00 € (IVA incluit)

 INSCRIPCIÓ

El nombre de places és limitat i l’admissió tindrá lloc per rigorós ordre de recepció de sol·licituds.

Aquesta es realitzarà omplint la fitxa adjunta i remetent-la per correu electrònic a la Seu de AEFYT acompanyant el comprovant bancari d’haver abonat o transferit, en concepte de reserva (el 20% de l’import de la inscripció) al compte que AEFYT té en BANKIA:

ES ES19 2038-1007-00-6001191439

El pagament total de la inscripció podrà realitzar-se a l’efectuar la reserva i en qualsevol cas haurà de formalitzar remetent abans de el 13 d’octubre de 2020 el comprovant de pagament a l’abans esmentat compte de AEFYT.

Fins a 5 dies abans, AEFYT es reserva el dret de modificar la data de celebració de el curs on-line o anul·larlo, en ambdós casos es donarà l’opció d’aplicar la quantitat abonada als futurs cursos.

Qualsevol cancel·lació de la reserva de el curs on-line s’ha de fer per escrit. La cancel·lació després de 13 d’octubre de 2020 fins 5 dies abans de la celebració de el curs, comportarà la pèrdua de el 20% de la reserva efectuada. Les cancel·lacions que es produeixin una vegada iniciat el Curs no donarà lloc a cap tipus de reemborsament.

Articles relacionats