Certificat oficial de Gasos Fluorats

Com obtenir certificat gasos fluorats

Els gasos fluorats són els únics gasos d’efecte hivernacle que no es produeixen de forma natural, sinó que han estat desenvolupats per l’home amb finalitats industrials. S’hi inclouen els hidrofluorocarbonats (HFC) que s’utilitzen a la refrigeració, el sulfur hexafluorur (SF6) usat a la indústria electrònica, i els perfluorocarbonats (PFC) emesos en la fabricació d’alumini.

Per tal de controlar-ne l’emissió, les empreses i els professionals que hi treballen han d’obtenir un certificat oficial que acredita la seva capacitat per a manipular els gasos fluorats.

Us adjuntem links per accedir a tota la informació:

Articles relacionats