Curs online: Càlcul i Disseny D’Instal.lacions Elèctriques de baixa tensió

Data: 23 i 25 de febrer / 2 i 4 de març

Dates: 23 i 25 de febrer; 2 i 4 de març (dimarts i dijous). Divendres 5 de març de les 9.00 a les 11.00 hores
Horari: De les 9.30 a les 13.30 hores.
Assistents mínim/màxim: 10/25
Durada: 18 hores
Objectius: En dissenyar una nova instal·lació el tècnic ha d’estar atent a diversos aspectes i combinar-los:
Interessos del client, legislació diversa (REBT, CTE, LABORAL, …) elecció de materials, sistemes, d’instal·lacions, càlculs ….

El curs consistirà en plantejar i resoldre diversos projectes sobre temes habituals en la pràctica. En els punts necessaris, es repassarà la teoria i l’exigència legal corresponent.

Informació e inscipció CURS CàlcuI i Disseny D’Instal.lacions Elèctriques de baixa tensió

Articles relacionats