Formació Presencial Groupe Atlantic

Data: 16 novembre

Tendències en instal·lacions per a edificació residencial davant el nou *CTE i l’RD d’autoconsum 
INTRODUCCIÓ

En la jornada es realitzarà un resum dels punts més significatius del nou *CTE (modificació documento bàsic Haig d’Estalvi d’Energia), i del RD 244/2019 que regula l’autoconsum. També s’analitzarà la repercussió d’aquests reglaments en la nova edificació de tipus residencial, plantejant les tendències de disseny quan els equips per a instal·lacions tèrmiques més adequats davant aquest nou escenari. Es plantejaran solucions hibridades en *aerotermia amb aportació renovable mitjançant energia solar fotovoltaica.

 PROGRAMA

· Introducció a *GROUPE *ATLANTIC i solucions sota marca *THERMOR.

· Punts principals del nou *CTE (document bàsic Haig d’Estalvi d’Energia).

· Aspectes generals del RD 244/2019 que regula l’Autoconsum a Espanya.

· Principi de funcionament de les solucions en *aerotermia.

· Aportació renovable mitjançant energia solar fotovoltaica.

· Aplicació dels punts anteriors a la nova edificació de tipus residencial.

· Hibridació de sistemes per a una màxima eficiència energètica de la instal·lació.

INSCRIPCIÓ FORMACIO GROUPE ATLANTIC

Articles relacionats