Guia Tècnica d’Energia Solar Tèrmica

Publicació provisional pendent de NIPO

L’Institut per a La Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE) i l’Associació Solar de la Indústria Tèrmica (ASIT) s’han revisat, actualitzat i ampliat la Guia Tècnica de l’Energia Solar Tèrmica, amb motiu de les recents modificacions efectuades a la secció HE4 de el Codi Tècnic de l’Edificació.

Els professionals de sector solar tèrmic precisen d’una informació contrastada i reconeguda que serveixi de guia de bones pràctiques a l’hora de dimensionar, dissenyar, executar, operar i mantenir les instal·lacions. Fins ara, la informació tècnica de referència formava part intrínseca de la legislació vigent esmentada, i estava limitada a uns requisits tècnics mínims.

La Guia Tècnica de l’Energia Solar Tèrmica va més enllà de l’objectiu d’establir unes especificacions tècniques mínimes i ofereix una informació ampliada, que donarà un valor afegit als professionals de sector. La finalitat d’aquesta Guia tècnica és, per tant, promocionar l’energia solar tèrmica i recollir una sèrie de recomanacions, basades en l’experiència acumulada pel gran nombre d’instal·lacions solars tèrmiques realitzades en els últims anys, per facilitar les tasques dels agents que intervenen en les tasques de disseny, execució, operació i manteniment relacionades amb aquest tipus d’instal·lacions. S’estableixen requisits de seguretat, eficiència, qualitat, fiabilitat i durabilitat de les instal·lacions d’energia solar tèrmica perquè funcionin correctament al llarg de tota la seva vida útil i perquè aquesta sigui el més duradora possible.

La guia servirà per millorar la qualitat de les instal·lacions solars en general, i per fomentar altres possibles aplicacions de l’energia solar tèrmica diferents d’aigua calenta sanitària, com ara la calefacció i refrigeració, bé directament en edificis o bé a través de xarxes de calor.

 FES CLICK PER DESCARREGAR LA GUIA

Articles relacionats