INGETERMIA, nova microentitat col·laboradora

Ingetermia adopta un sistema integral i continu de qualitat i valors, basat en els següents principis

 

Lideratge

Marquem el camí pel qual gestionar la nostra forma de fer, també significa oferir la màxima excel·lència en productes i serveis, comptar amb un grup humà intern compromès, una cartera de clients de qualitat i un patrimoni sòlid.

 

Innovació

Anticipar-se a les necessitats dels clients i a les accions de la competència, estar atents als canvis del mercat responent a ells de manera àgil i segura.

 

Compromís amb el medi

L’Empresa no només està compromesa amb els seus clients i col·laboradors, sinó també amb la conservació del medi ambient.

 

Transparència

Ingetermia sap que el seu creixement és sostenible només si està basat en la coherència amb els valors que enuncia i en el desenvolupament d’una conducta íntegra.

Articles relacionats