Instal·lacions frigorífiques amb amoníac com a refrigerant

11ª Edició del CURSO ESPECÍFIC

Aquest curs consisteix en analitzar el funcionament de les instal·lacions frigorífiques establint les bases pel càlcul dels components, disseny i construcció d’instal·lacions frigorífiques d’amoníac; fent especial èmfasi en les caracteristiques particulats que han de reunir respecte de la seguretat, facilitat de manteniment i eficiència energètica.            

 Accés a programa

 Inscripció (format editable)

Articles relacionats