6ª EDICIÓ DELS PREMIS 3 DIAMANTS

Fomentant l’eficiència, el disseny i la innovació

El concurs té com a objectiu el reconeixement de les millors pràctiques del sector a nivell nacional en matèria d’eficiència energètica, disseny i màxima innovació incorporada pels professionals de la climatització en els seus projectes, en particular en les instal·lacions de climatització.

El concurs, organitzat i patrocinat per Mitsubishi Electric amb la col·laboració de Grup Via pretén fomentar tres eixos bàsics d’actuació: Eficiència, Disseny i Innovació.

D’una banda, el sector de la climatització és una de les àrees de major potencial d’estalvi energètic del país. Així, segons l’Institut per a la Diversi fi cació i Estalvi de l’Energia (IDAE), el consum de climatització dels edificis terciaris a Espanya, correspon al 57,2% del consum total, sent el 31% el consum de calefacció i el 26, 2%, el consum de l’aire condicionat, i a més, la producció d’aigua calenta sanitària correspon a un consum del 3,3%.

Per això és necessari fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica d’acord amb el desenvolupament sostenible, i promoure que les inversions vagin encaminades a una disminució dels costos energètics així com a la reducció de l’impacte ambiental originat per l’ús de l’energia. Resulta vital la promoció de l’eficiència energètica en aquest sector, actuant a més, en la línia dels compromisos adquirits en relació a la disminució de gasos d’efecte hivernacle.

La despesa energètica d’aquests edificis a més d’elevat, és costós. Per això, la intervenció per reduir-lo resulta necessària aportant un major atractiu per a la millora dels seus recursos i de la seva rendibilitat. En l’àmbit de la rehabilitació, és vital la renovació de les infraestructures aplicant criteris de sostenibilitat que permetin reduir els costos, mitjançant la reducció del consum de recursos, aconseguint a més amortitzar les inversions realitzades.

Un altre dels vectors que resulten imprescindibles en el sector, és la constant innovació i recerca tant per a la millora de l’eficiència dels productes i sistemes, com el seu disseny i integració en els projectes. En aquest sentit, Mitsubishi Electric fidel al seu compromís de constant innovació i disseny, i sota lema corporatiu “Changes for the Better” posa de manifest el seu compromís de fabricar productes que aporten un alt valor afegit i que generen uns mínims impactes en el medi ambient.

Per tot això, l’objectiu específic d’aquest concurs és impulsar i reconèixer la feina dels professionals en la seva tasca en el disseny, redacció i especificació de projectes de refrigeració, climatització, aire condicionat i producció d’ACS a Espanya.

 MÉS INFORMACIÓ

Articles relacionats

40 Aniversari ACTECIR

ACTECIR, l’associació Catalana de Tècnics en Energia, Climatització i Refrigeració, es complau anunciar la celebració d’un esdeveniment exclusiu, el seu

Llegir més »