Convocatòria de subvencions del Pla PIMA FRÍO

S’ha publicat la Convocatòria de subvencions del Pla PIMA FRÍO, d’acord amb les Bases publicades el passat 8 de setembre pel Ministeri per a la Transició Ecològica.

L’objecte de les subvencions és la implantació d’instal·lacions de refrigeració basades en tecnologies alternatives als gasos fluorats d’alt potencial d’escalfament atmosfèric en establiments dedicats a la distribució comercial ubicats a Catalunya. Les actuacions poden realitzar-se en establiments existents (només si són renovacions integrals que incloguin la centra frigorífica) o en establiments nous.

Els beneficiaris són les persones físiques o jurídiques dedicades a la distribució comercial d’aliments. En el cas d’establiments gestionats sota un contracte de franquícia, la sol·licitud d’ajuda l’ha de fer el franquiciat.

Les actuacions objecte de subvenció són finançades pel Ministeri per a la Transició Ecològica.

Les sol·licituds seran ateses per rigorós ordre de presentació de la documentació completa fins a l’esgotament dels fons. A efectes de prelació temporal, es tindrà en compte la data de presentació de la documentació completa o aquella en què l’interessat completi la sol•licitud presentada inicialment.

El termini per presentar les sol·licituds és des del 10 d’octubre fins el 16 de novembre de 2018.

Les sol·licituds s’han de presentar utilitzant la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el formulari normalitzat que es pot descarregar a la pàgina web de Tràmits, buscant el Tema “Medi Ambient”, Subtema “Sostenibilitat”.

Articles relacionats