Curs ACTECIR: Aigua Calenta Sanitària (ACS)

PACK 2 CURSOS ACTECIR (Curs ACS + Curs Energia Solar Tèrmica)

 INFORMACIÓ DE L’ACTIVITAT

 OBJECTIUS

En aquest curs es capacitarà a l’alumne per a comprendre el funcionament d’una instal·lació i els equips; quins serveis i funcions presten els seus components i quina legislació aplicable.

 DESTINATARIS

Aquest curs està adreçat a tots els tècnics que desenvolupen la seva activitat professional, o aquells altres que volen iniciar-se en el sector de l’edificació-construcció.

 PROGRAMA

 • Introducció als nous requisits de fabricació aplicables a calderes, Directiva d’Ecodisseny ErP i Etiquetat ELD.
 • Normativa espanyola d’aplicació: RITE I CTE. -Introducció sobre els diversos tipus de sistemes possibles per instal·lacions de producció d’A.C.S (Instantani, semiinstantani, acumulació,  +etc). 
 • Tipus de pèrdues energètiques a considerar en una instal·lació d’A.C.S. Criteris per a la seva reducció. 
 • Càlculs a realitzar per una instal·lació d’A.C.S de tipus terciari (definició del volum d’acumulació necessari i la potència de caldera a instal·lar). 
 • Consideracions sobre consums diaris, punta i crítics de la instal·lació. Aspectes normatius a tenir en compte. 
 • Selecció del tipus de sistema adequat en funció dels requeriments de la instal·lació. 
 • Comparativa energètica per una instal·lació, resolta amb sistema convencional amb gran acumulació, amb sistema de semiacumulació amb tecnologia TANK in TANK i amb sistema semiinstantani amb tecnologia de condensació total HEAT MASTER TC. Justificació dels estalvis energètics obtinguts. 
 • Comparativa econòmica i d’instal·lació dels sistemes plantejats. Retorns d’inversió considerats.
 • Integració amb sistemes solars tèrmics. Solucions d’autobuidat DRAIN BACK. 
 • Exemples i casos reals. 
 • Aspectes sanitaris a considerar pel que fa a legislació, pel que fa a prevenció de la legionel·la (RD 865/2003 i UNE 100030). 
 • Manteniment de les instal·lacions de producció d’aigua calenta sanitària. 
 • Conclusions i valoracions finals.

 IMPARTIT PER:

Gaspar Martín, Director Tècnic ACV España, S.A. i

Responsable de l’àrea de Calefacció i ACS d’ACTECIR

 DATES I HORARIS

DATA PER DETERMINAR de 16:00 a 20:00 hores.

 DURADA

8 hores repartides en 2 sessions

 LLOC

Plaça d’Espanya, s/n 1er pis.

Fira de Barcelona

08004 Barcelona

 PREUS

Preu NO socis: 160 €

Preu soci ACTECIR:  50% de 160 € = 80 €

PACK 2 CURSOS ACTECIR (Curs ACS + Curs Energia Solar Tèrmica “7 i 9 de maig”):

2 Cursos Soci ACTECIR: 140€

2 Cursos NO soci: 280€  FES CLICK PER VEURE COM FER-TE SOCI D’ACTECIR PER NOMÉS 90 EUROS A L’ANY

 INSCRIPCIÓ

El nombre de places és limitat i l’admissió tindrà lloc per rigorós ordre de recepció de sol·licituds. Aquesta es realitzarà omplint la fitxa adjunta i remetent-la per correu electrònic a la Seu d’ACTECIR, acompanyant el comprovant bancari d’haver abonat o transferit l’import de la reserva (20% de la quota d’inscripció) al compte que ACTECIR facilitarà en rebre la inscripció amb el concepte “CURS ACS + NOM ALUMNE”

FES CLICK PER OMPLIR L’INSCRIPCIÓ

 ANUL·LACIONS

Qualsevol cancel·lació de la reserva del curs s’ha de fer per escrit. La cancel·lació abans de 5 dies de la celebració del curs implicarà la pèrdua del 20% de la reserva efectuada. Les cancel·lacions que es produeixin quan faltin 5 dies o menys per al curs o la incompareixença de l’alumne no donaran lloc a cap tipus de reemborsament.

Les anul·lacions d’inscripcions als cursos s’hauran de comunicar a ACTECIR (actecir@actecir.cat)

Articles relacionats

40 Aniversari ACTECIR

ACTECIR, l’associació Catalana de Tècnics en Energia, Climatització i Refrigeració, es complau anunciar la celebració d’un esdeveniment exclusiu, el seu

Llegir més »