El pròxim 16 de maig es celebrarà la Jornada ERP

La Directiva Europea ErP 2009/125/CE és el marc a partir del qual s’està desenvolupant, en l’àmbit de la Unió Europea, l’establiment dels requisits de disseny ecològic.

Recentment han entrat en vigor diversos reglaments en el marc d’aquesta directiva que afecten directament als principals components d’una instal·lació de climatització: les unitats de ventilació, les plantes refredadores i bombes de calor, equips rooftop’s, etc ….

L’objectiu d’aquesta trobada és aclarir els principals punts d’aquests nous reglaments: a quins productes apliquen, nous termes d’eficiència energètica (SEER, SEPR i SCOP), calendari d’aplicació, responsabilitat de l’aplicació de la normativa, etc….

 

Articles relacionats