Sis coses que no saps, però hauries, sobre l’energia solar

Conscient de la necessitat d’avançar cap a un model més eficient

Sis coses que no saps, però hauries, sobre l’energia solar

  • Amb l’auge de les energies renovables, Junkers presenta una sèrie de claus per aprofitar els recursos naturals -com l’energia solar- perfectes per produir aigua calenta sanitària.
  • Per poder treure el màxim rendiment d’aquest recurs natural, Junkers compta amb Sistemes Solars Tèrmics que s’adapten a les necessitats de cada habitatge i a les demandes dels usuaris.

 

Madrid, 22 de maig de 2019. Tots sabem que el sol és una font inesgotable d’energia per a l’ésser humà i la natura en general. No obstant això, els espanyols seguim sense fer un ús massiu de solucions d’energia solar per a la producció i el subministrament d’aigua calenta sanitària a casa nostra. Conscient d’això i amb l’objectiu de canviar aquesta tendència, Junkers, la marca de la divisió Bosch Termotècnia, pertanyent al Grup Bosch, vol conscienciar dels beneficis que suposa la utilització d’aquesta font d’energia gratuïta i inesgotable.

El comportament responsable cap a la natura i el medi ambient és un objectiu empresarial fonamental per al Grup Bosch. Bosch inverteix més del 50% del seu pressupost de R + D en tecnologies que protegeixen el medi ambient i conserven els recursos naturals per a una millor qualitat de vida.

Com utilitzar aquest tipus de solucions?

Tot i que el Sol està present en tots els dies de la nostra vida, encara hi ha molt desconeixement al voltant de com utilitzar la seva energia per al subministrament de a.c.s. L’àmplia gamma de sistemes solars Junkers afavoreixen la producció d’aigua calenta sanitària de forma sostenible, per això, Junkers presenta les següents claus que es poden dur a terme amb els seus equips:

1. L’energia solar pertany al grup de “Energies Renovables”, que es caracteritzen per obtenir de fonts naturals que no s’esgoten, bé sigui perquè hi ha una gran quantitat d’elles o perquè poden regenerar-se per mitjans naturals. A nivell mediambiental, l’energia solar és especialment beneficiosa ja que no genera contaminants de cap tipus.

2. El sol produeix energia fins i tot en els dies ennuvolats. De fet, els captadors solars de tub de buit Junkers poden absorbir la radiació solar difusa i transformar-la en aigua calenta.

3. La instal·lació de panells solars a la llar comporta un estalvi econòmic significatiu. Segons la zona geogràfica i el tipus d’energia auxiliar, la cobertura solar pot arribar a ser de fins a un 70%. D’aquesta manera, la inversió inicial que comporten s’amortitza gràcies a la no dependència directa d’altres recursos energètics com, per exemple, el gas natural.

4. A més de l’orientació, la zona geogràfica també és fonamental a l’hora de decantar-se per una o altra solució d’energia solar. Així, per a les zones de climes més càlids com Llevant o Andalusia, els sistemes de Termosifó Premium o Essence són els més indicats. Aquests estan formats per un o dos captadors solars, estructura d’alumini o acer, dipòsit d’acumulació i accessoris de connexió flexible. El seu principal avantatge és que el captador solar escalfa l’aigua del circuit tancat i aquesta, al seu torn, escalfa l’aigua sanitària, gràcies al dipòsit de doble envoltant, pel que la seva instal·lació és molt senzilla en no precisar de bomba per posar aquesta aigua en moviment.

5. Per a les zones amb climes més irregulars i hiverns més freds, com el centre i nord de la península, es recomanen els sistemes de circulació forçada amb captadors solars plans o de tubs de buit. Aquests forcen artificialment el moviment de l’aigua en el circuit tancat, mitjançant una bomba, i es produeix l’intercanvi de calor a l’serpentí del dipòsit d’acumulació o intercanviador extern. Els paquets solars Junkers té tots els components necessaris ja definits per a una demanda i zona geogràfica.

6. Independentment del tipus de sistema que pel que s’opti, els captadors solars estan dissenyats per durar, aproximadament, 25 anys, de manera que a nivell mediambiental es tradueix en produir aigua calenta de forma eficient i renovable d’una manera perllongada.

Articles relacionats