MIATEC INNOVA, nova Microentitat Col·laboradora

Una enginyeria lligada estretament a la praxi de les instal·lacions.

Miatec Innova neix el 2002 amb la voluntat de ser una enginyeria lligada estretament a la praxi de les instal·lacions.

Dins dels molts i variats camps que abasta l’enginyeria, la seva experiència es troba potenciada especialment en l’àmbit municipal de les instal·lacions elèctriques, el camp energètic i la il·luminació. Miatec Innova és una empresa capacitada per col·laborar amb qualsevol necessitat dins d’aquest camp com per realitzar altres treballs de nova instal·lació, manteniment de línies elèctriques, enllumenats exteriors i de les instal·lacions, pròpies dels edificis tant municipals com privats.

¿Que pot aportar de diferent Miatec Innova amb respecte a les grans empreses del sector? 

 Experiència

Són professionals amb una llarga experiència en aquest camp. Han posat en marxa contractes importants de manteniment, els han dirigit i els han controlat en les diverses facetes de la seva trajectòria professional. Alguns membres de l’equip han actuat de tècnics municipals en alguna etapa, cosa que els dóna en el grup un plus d’experiència, coneixement i visió.
Disposen d’equips informàtics, programari propi, locals i vehicles, aparells de mesura etc …

 Proximitat y Tracte personalitzat

En tractar-se d’una empresa petita, la presa de decisions és molt ràpida i directa. La transmissió d’informació entre empresa i client és sempre fluïda i l’aportació de solucions resulta fàcil i senzilla.

El tracte és directe i aporten, a la manera de fer, el que s’anomena vestit a mida. Per la seva dimensió, coneixements, experiència i contactes amb altres professionals i fabricants tenen capacitat per buscar i aplicar la solució específica a cada necessitat

 Garantia de compliment

Quan en Miatec Innova es fan càrrec d’un servei ho fan conscients que el primer és el servei.

 Compromís amb la qualitat i el medi ambient

Miatec Innova va néixer amb la voluntat de ser una enginyeria lligada estretament a la praxi de les instal·lacions dels espais públics i edificis, buscant sempre aportar valor afegit i eficàcia en tots els seus processos, activitats i serveis, així com la prevenció de tots els tipus de contaminació que es poden donar. En els últims anys l’especialització en eficiència i prestació de serveis energètics, ha estat important, per poder donar respostes vàlides als requeriments socials. Per aquest motiu l’administrador de Miatec Innova considera i declara com estratègia de la seva gestió, la màxima professionalització dels seus processos de treball, fomentant la superació i la millora contínua a nivell individual i col·lectiu, per aconseguir d’aquesta manera una millor prestació dels serveis i la satisfacció dels clients. En Miatec Innova tenen el compromís de complir tant amb les especificacions de qui confia en nosaltres, com amb aquells requisits legals i reglamentaris que apliquin a l’organització i als seus aspectes mediambientals.

Per això proposen…

  • Buscar els millors mètodes, eines de treball i sistemes de control que aportin un millor servei al client.
  • Innovació i creativitat, aplicant la tecnologia actual, en totes les activitats que realitzen.
  • Programar la formació contínua al personal de l’organització, i externes per als seus clients.
  • Crear grups de recerca per a trobar les millors alternatives dins dels sistemes i normatives actuals vigents.
  • Marcar objectius anuals per millorar els seus processos de Gestió, Qualitat i Medi Ambient.
  • Avaluar els riscos dels processos per buscar i implantar accions que els minimitzin, tenint en compte el context de l’organització.

La present Política de Qualitat i Medi Ambient de Miatec Innova és el marc de referència per establir els objectius de qualitat i medi ambient, i forma part de l’orientació estratègica com a eina de suport de la gestió.
La Política és comunicada i entesa per tota l’organització, a més d’estar a disposició de qualsevol part interessada que la requereixi.

Més informació

Articles relacionats