Entitats col·laboradores

Les Entitats colaboradores són empreses i institucions públiques o privades que proporcionen subvencions, ajudes o col·laboracions pel desenvolupament de les activitats de l’Associació.

Com fer-se col.laborador

A ACTECIR, les entitats poden col·laborar de dues formes diferents: Entitats col.laboradores i Microentitats col.laboradores.